تبلیغات
الکتروتکنیک پویا puya electrotecknic - تست الکترونیک
 
الکتروتکنیک پویا puya electrotecknic
« تقدیم به آنان كه عاشق آموختن و یاد دادن هستند.و به محبت ها و عشق های معلمی، که دیرپا و جاودانه است اهمیت می دهند. »
درباره وبلاگ


گسترش ونشر علم و تخصص بر پایه حفظ اصالت و تزکیه نفس، از اصول اصلی پیشرفت و موفقیت است.

مدیر وبلاگ : محمد فندخت
نویسندگان
نظرسنجی
مطالب ارائه شده در وبلاگ چگونه است ؟
سه شنبه 25 مرداد 1390 :: نویسنده : محمد فندخت
 نمونه ای از تست های الکترونیک صنعتی را می تواند در ادامه مطالعه و دریافت نمایید

تست الکترونیک کاربردی

1 ـ اجزای اصلی یک مدار الکتریکی عبارتند از :

الف ) منبع تغذیه ـ فیوز ـ مصرف کننده          ب ) کلید ـ فیوز ـ مصرف کننده

ج ) ژنراتور ـ فیوز ـ سیم های رابط                د ) منبع تغذیه ـ سیم های رابط ـ مصرف کننده

2 ـ اجزای فرعی یک مدارالکتریکی به ترتیب زیر می باشد ؟

الف ) باطری ـ کلید ـ آمپرمتر                                  ب ) کلید ـ فیوز ـ ولت متر

ج ) ژنراتور ـ کلید ـ وسایل اندازه گیری                     د ) کلید ـ فیوز ـ وسایل اندازه گیری

3 ـ از مشخصات مهم مقاومت ها می توان به موارد زیر اشاره کرد ؟

الف ) مقدار اهمی مقاومت ـ توان مجاز ـ تلرانس ب) مقداراهمی مقاومت ـ توان مجاز ـ ولتاژ

ج ) مقدار اهمی مقاومت ـ توان مجاز ـ جریان      د ) توان مجاز ـ ولتاژ مجاز ـ جریان مجاز

4 ـ کدام جمله در مورد تلرانس مقاومت ها صحیح نیست ؟

الف ) مقاومت های معمولی دارای ( تلرانس 5% تا 20% )    ب ) مقاومت های نیمه دقیق ( دارای تلرانس 1% تا 10% )

ج ) مقاومت های دقیق ( دارای تلرانس 5/0% تا 1% )   د ) مقاومت های خیلی دقیق ( دارای تلرانس کمتر از 5/0% )

5 ـ مقاومت های آجری در مدارهای صوتی و تصویری به منظور ........... استفاده می شود ؟

الف ) کاهش دهنده جریان                                  ب ) کاهش دهنده توان

ج ) کاهش دهنده ولتاژ                                      د ) کاهش دهنده مقاومت

6 ـ ترمیستور با ضریب حرارتی منفی ؟

الف ) با افزایش دما مقدار مقاومتش کاهش می یابد     ب ) با افزایش دما مقدار مقاومتش افزایش می یابد

ج ) تغییرات مقدار مقاومت نسبت به دما خطی است     د ) از این مقاومت به عنوان حس کننده نوری استفاده می شود

7 ـ مقدار اهم مقاومت های PTC را در دمای .................. بیان می کنند ؟

الف ) 27 درجه          ب ) 26 درجه                  ج ) 25 درجه                  د ) 24 درجه

8 ـ در تشخیص مقدار مقاومت با استفاده از نوارهای رنگی روش چهر نواری برای تعیین مقاومت های ............... استفاده می شود ؟

الف ) با تلرانس 2% به بالا                                         ب ) با تلرانس 5% به بالا

ج ) با تلرانس 1% به بالا                                            د ) با تلرانس 5/0% به بالا

9 ـ روش پنج نواری برای مقاومت های دقیق و خیلی دقیق استفاده می شود ؟

الف ) تلرانس کمتر از 1%                                          ب ) تلرانس کمتر از 2%

ج ) تلرانس کمتر از 5/0%                                         د ) با تلرانس 5/0% به بالا

10 ـ اگر ماده دی الکتریک طی یک فعالیت شیمیایی تشکیل شده باشد آنرا ............. گویند ؟

الف ) خازن خشک         ب ) خازن الکترولیتی       ج ) خازن مایع       د ) خازن روغنی

11 ـ عیب بزرگ خازن های سرامیکی وابسته بودن ظرفیت آنها به ..................... است ؟

الف ) به مقاومت آن         ب ) به جریان           ج ) به ولتاژ            د ) به دمای محیط

12 ـ از ویژگی های اصلی و مهم خازن های میکا ؟

الف ) داشتن ولتاژ کار بالا                              ب ) عمر کارکرد زیاد

ج ) کاربرد در مدارات فرکانس بالا                    د ) هر سه مورد

13 ـ از معایب خازن های الکترولیتی می توان به ................. اشاره کرد ؟

الف ) تبخیر و خارج شدن الکترولیت از پولک پلاستیکی           ب ) بالا بودن جریان نشتی

ج ) هر دو مورد                                                              د ) هیچکدام

14 ـ محاسن خازن تانتالیومی نسبت به آلومینیومی بدین قرار است ؟

الف ) ابعاد کوچکتر        ب ) جریان نشتی کمتر            ج ) کارکرد عمر طولانی           د ) هر سه مورد

15 ـ بطور کلی با تغییر چند عامل می توان ظرفیت خازن را تغییر داد ؟

الف ) چهار عامل           ب ) سه عامل              ج ) دو عامل                د ) یک عامل

16 ـ خازن های متغیر عموماً ................................. هستند ؟

الف ) از نوع عایق هوا                                                 ب ) از نوع عایق پلاستیک     

ج ) از نوع عایق هوا یا پلاستیک                                    د ) از نوع کاغذ

17 ـ الکترون های آخرین مدار هر اتم را ..................... می نامند ؟

الف ) والانس           ب ) ظرفیت               ج ) هر دو مورد بالا                د ) هیچکدام

18 ـ آخرین لایه هر اتم حداکثر چند الکترون می تواند داشته باشد ؟

الف ) 7 الکترون           ب ) 8 الکترون            ج ) الف و ب              د ) 18 الکترون

19 ـ الکترون های ظرفیت در یک اتم به کدام مدار اتم اطلاق می شود ؟

  الف ) اولین مدار           ب ) دومین مدار         ج ) مدار ما قبل آخر           د ) آخرین مدار

20 ـ جهت حرکت الکترون ها و حفره ها در یک نیمه هادی ............. بوده و با افزایش دما میزان شکست پیوندها ........ می شود ؟

الف ) هم جهت ـ بیشتر           ب ) هم جهت ـ کمتر         ج ) عکس یکدیگر ـ بیشتر           د ) عکس یکدیگر ـ کمتر

21 ـ یک اتم در مجموع 32 الکترون دارد این اتم از نظر هدایت الکتریکی جزوه کدام دسته می باشد ؟

الف ) هادی ها          ب ) نیمه هادی ها           ج ) عایق ها            د ) هیچکدام

22 ـ در کدام درجه حرارت ژرمانیوم و سیلیکون عایق به شمار می روند ؟

الف ) صفر درجه کلوین        ب ) 273 درجه کلوین           ج ) صفر درجه اطاق            د ) صفر درجه سانتیگراد

23 ـ در آزمایش دیود توسط مولتی متر دیجیتالی اگردیود ناسالم و قطع باشد روی صفحه عددچند نوشته میشود ؟

الف ) 6/2 ولت             ب ) 7/0 ولت               ج ) 2/0 ولت                   د ) صفر ولت

24 ـ عنصر اصلی مدارهای یکسوکننده ........................ است ؟

الف ) دیود                 ب ) ترانسفورماتور               ج ) خازن                 د ) با R1

25 ـ به طور کلی چند نوع یکسوکننده تکفاز وجود دارد ؟

الف ) چهار نوع        ب ) سه نوع           ج ) دو نوع              د ) یک نوع

26 ـ ولتاژ زنر معمولاً از ........... ولت تا ................. ولت ساخته می شود ؟

الف ) 2/2 تا 200         ب ) 4/2 تا 200           ج ) 2/2 تا 250         د ) 4/2 تا 250

27 ـ کاربرد دیود زنر و آی سی رگولاتور کجاست ؟

الف ) در بایاس معکوس         ب ) تثبیت جریان          ج ) تثبیت ولتاژ         د ) تثبیت توان

28 ـ آرایش امیتر مشترک می تواند ؟

الف ) امپدانس را تقویت کند                                    ب ) ولتاژ را تقویت کند

ج ) جریان را تقویت کند                                         د ) جریان و ولتاژ را تقویت کند

29 ـ کاربرد دیود LED در بایاس ................ و دیود زنر در بایاس ................ می باشد ؟

الف ) معکوس ـ معکوس                                     ب ) موافق ـ موافق

ج ) معکوس ـ موافق                                          د ) موافق ـ معکوس

30 ـ ضخامت لایه امیتر حدود .................... تا ..................... است ؟

الف ) 20 تا 200 میکرومتر                               ب ) 20 تا 2000 میکرومتر

ج ) 10 تا 200 میکرومتر                                 د ) 10 تا 2000 میکرومتر

31 ـ در آرایش بیس مشترک و کلکتور مشترک به ترتیب .............. و .............. تقویت می شود ؟

الف ) ولتاژ و جریان         ب ) جریان و ولتاژ        ج ) ولتاژ و توان        د ) جریان وتوان

32 ـ ترانزیستور در حال اشباع مانند ................... عمل می کند ؟

الف ) یک کلید بسته       ب ) یک کلید باز      ج ) یک تقویت کننده       د ) یک تضعیف کننده

33 ـ در صنعت برق برای اصلاح ضریب قدرت از کدام خازن استفاده می شود ؟

الف ) کاغذی             ب ) روغنی                 ج ) میکائی                  د ) سرامیکی

34 ـ تلرانس مقاومت های دقیق در چه حدودی است ؟ ( بر حسب درصد )

الف ) 5 تا 20            ب ) 1 تا 5                  ج ) 5/0 تا 1                د ) کمتر از 5/0

35 ـ معمولاً مقاومت های چند وات به بالا را به صورت سیمی می سازند ؟

الف ) 2                   ب ) 3                    ج ) 5                      د ) 10

36 ـ با تغییر کدام عامل می توان ظرفیت خازن را تغییر داد ؟

الف ) فاصله صفحات           ب ) سطح صفحات             ج ) نوع دی الکتریک               د ) همه موارد

37 ـ کدام خازن عموماً دارای پلارتیه مثبت و منفی است ؟

الف ) میکا                 ب ) سرامیکی                    ج ) تانتالیوم                    د ) کاغذی

38 ـ کدام یک از عناصر زیر از اجزای اصلی یک مدار الکتریکی محسوب نمی شود ؟

الف ) منبع تغذیه               ب ) سیم های رابط            ج ) فیوز          د ) مصرف کننده

 

<p class="MsoNormal" dir="rtl" align="left" style="margin: 0in 0in 10pt; direction: rtl; line-height: normal; uni

 

نوع مطلب : نمونه سئوال، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 9 شهریور 1396 05:17 ب.ظ
I was suggested this website by my cousin. I'm not sure whether this post is written by him as
nobody else know such detailed about my difficulty.
You are amazing! Thanks!
شنبه 2 اردیبهشت 1396 09:47 ب.ظ
I go to see daily a few websites and sites to read content, except
this web site offers quality based posts.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


پیوندها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
خدمات وبلاگ نویسان جوانBlogCodeکد حدیث تصادفیکد حدیث تصادفیکد حدیث تصادفی

.

دانستنی ها

دانستنی ها

مرکز کامپیوتر نوین آماده ارائه کلیه خدمات نرم افزاری و سخت افزاری ، نصب دوربین های مداربسته ، سیستم دزدگیر و .. میباشد. -آدرس: بندر ترکمن ، میدان مختوم قلی ،روبروی مرکز بهداشت ، تلفن 4281522 .