تبلیغات

اطلاعات سوختگی (۱)

ما تحقیقاتی راجع به سوختگی انجام دادیم که قبل از وارد شدن به محاسبات آماری لازم است مختصری راجع به آن شرح دهیم.

همانطور که می دانیم سوختگی به آسیب دیدگی ای بر اثر عوامل گرمازا می گویند که باعث ضایعاتی مثل قرمزی، ورم، تاول، مردگی نسوج و ... می شود.

طبق تحقیقات ما سوختگی افراد، ناشی شده از این عوامل می توانند باشند:

- سوختگی بر اثر برخورد با حرارت (مانند برخورد با شعله آتش، بخار آب و ...)

- سوختگی بر اثر برق گرفتگی

- سوختگی بر اثر تماس با مواد شیمیایی (سوختگی با اسید)

البته انواع دیگری از سوختگی ها نیز وجود دارند مانند سوختگی ناشی از اشعه خورشید و ...

راجع به شدت سوختگی افراد می توان گفت که معمولا سوختگی:

الف)سطحی است (عموما سطح رویی پوست آسیب می بیند)

ب) یا عمقی است (معمولا احتیاج به عمل جراحی دارد).

اطلاعات سوختگی (۲)

طبق بررسی هایی که در مورد سوختگی و انواع آن بعمل آمده است ، مشخص شده  که عموما معالجهُ سوختگی چند مرحله دارد که توجه به هر مرحله ضروری به نظر می رسد.

مرحله اول : مرحلهُ‌‌ سوختگی در روزهای اول

مرحله دوم : مرحلهُ عفونت پس از روزهای ابتدایی

مرحله سوم : عوارض سوختگی که ممکن است در چندین ماه بعد نمایان شود.

 در یکی از مجلات پزشکی خواندیم که در سوختگی های بیش از 30% سطح بدن احتمال مرگ و میر وجود دارد و تقریبا 80% تلفات در سوختگی های وسیع، در مدت دو روز اول اتفاق می افتد.

 طبق گفته ی یکی از پرستاران بخش نواحی سوختگی، مرگ و میر ناشی از سوختگی در اطفال و بزرگسالان (بسته به سنشان) متفاوت است. اگر طفلی بتواند چند روز اول را تحمل کند، معمولا به طور کامل شفا می یابد زیرا پیوند های پوستی در آنها خیلی سریع اتفاق می افتد. این در حالی است که مرگ و میر ناشی از سوختگی در اشخاص مسن بیشتر به علت عوارض قلبی است. پس پرواضح است که در آمارگیری تلفات ناشی از سوختگی حتما باید اطفال و افراد مسن را از یکدیگر تفکیک کرد

اطلاعات سوختگی (۳)

اطلاعاتی که در این مرحله دانستن آن ضروری است عبارتند از :

-  اصولا وضع آسیب دیدگان سوختگی از لحاظ موقعیت اجتماعی چگونه است؟

- چه عواملی در افزایش و یا کاهش سوختگی اثر دارند؟

- وظایف رسانه های گروهی و وسائل ارتباط جمعی در راستای جلوگیری از بوجود آمدن این سوانح چیست؟

- نقش دولت در پذیرش هزینه آسیب دیدگان تا چه حد می تواند باشد؟

از رهنمودهای شما در ارتباط با ایراد سوالات فوق و طرح سوال جدید صمیمانه تشکر می کنیم.

 اطلاعات سوختگی (۴)

لازم به ذكر است كه یك نكتهُ بسیار ریز در مورد سوختگی و نهایتاً ابتلای به مرگ وجود دارد كه بی توجهی به آن ممكن است نمونهُ آماری و بررسی احتمال های مورد نظر را هر چه بیشتر نا اریب كند. با بررسی وضعیت یك بیمار درگیر با نكته فوق در روزهای ابتدایی ممكن است به این نتیجه برسیم كه قطعاً وضعیت او منجر به مرگ نمی شود اما كافیست پس از چند روز با پیشامد كوچكترین عفونت (بدلیل تماس بسیار نزدیك خون با سطح خارجی بدن) وضعیت بیمار وخیم شده و پس از چند روز منجر به فوت وی شود پس لازمست دقت داشته باشیم كه در بررسی آماری باید وضعیت یك بیمار را در چندین مرحله بررسی كنیم .

                     مطلب از مقالات ارائه شده توسط دانشجویان رشته فوریت های پزشکی  انتخاب گردیده است .