تبلیغات

قالی و قالی بافی در ایران دارای قدمت بوده و نیز در جهان جایگاه مناسبی دارد. یک مطلب کوتاه در مورد تاریخچه قالی بافی ، انواع قالی، ابزارهای قالی بافی و خلاصه اطلاعات اولیه در این خصوص را جمع آوری نموده ام که شما می توانید متن آن را در آدرس مشاهده و دانلود نمایید.